ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ
 • JR-10 JR-10
  • JR-10 JR-10
  • JR-10
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15X7 ET:30 15X8 ET:15, 20 15X9 ET:0,10, 20 16X7 ET:30 16X8 ET:10, 20 16X9 ET:10, 20 17X8 ET:20, 25-30…
  • Read More
 • JR-11 JR-11
  • JR-11 JR-11
  • JR-11
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15X7 ET:30 15X8 ET:25 16X7 ET:25, 30 16X8 ET:25 17X7,25 ET:25,35 17X8,25 ET:25, 35 17X9 ET:20, 25-35 17X9,75 ET:30…
  • Read More
 • JR-12 JR-12
  • JR-12 JR-12
  • JR-12
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15X7,5 ET:26 15X8,5 ET:13 16X8 ET:15, 20-22, 33 16X9 ET:10, 20 17X8 ET:20-35 17X9 ET:25 18X9 ET:25-27, 30 18X10…
  • Read More
 • JR-14 JR-14
  • JR-14 JR-14
  • JR-14
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15X8 ET:20 16X8 ET:15, 20, 25 16X9 ET:10-20 17X8,5 ET:15 18X8,5 ET:25, 40 18X9,5 ET:25-40 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ BLACK MACHINED…
  • Read More
 • JR-15 JR-15
  • JR-15 JR-15
  • JR-15
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15X8 ET:20 16X8 ET:25 16X9 ET:20 17X8 ET:25, 30, 35 17X9 ET:25 18X8,5 ET:20, 40 18X9,5 ET:20-40 19X8,5 ET:35-40…
  • Read More
 • JR-16 JR-16
  • JR-16 JR-16
  • JR-16
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 18X8,5 ET:35, 40 18X9,5 ET:30, 35, 40 19X8,5 ET:35-40 19X10 ET:25-35 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ SILVER MACHINED MATT BLACK
  • Read More
 • JR-17 JR-17
  • JR-17 JR-17
  • JR-17
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 18X8,5 ET:20-42 18X9,5 ET:20-40 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ SILVER MACHINED
  • Read More
 • JR-18 JR-18
  • JR-18 JR-18
  • JR-18
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 16X7 ET:25, 35 16X8 ET:25 17X7 ET:20-40 17X8 ET:25-35 17X9 ET:20-35 18X7,5 ET:25-40 18X8,5 ET:25-45 18X9,5 ET:20-43 18X10,5 ET:0-22…
  • Read More
 • JR-19 JR-19
  • JR-19 JR-19
  • JR-19
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15X8 ET:0 15X9 ET:-13 15X10,5 ET:-32 16X8 ET:-20-0 16X9 ET:-25-(-15) 17X8 ET:-20-0 17X9 ET:-25-(-10) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ MATT BLACK GUN…
  • Read More
 • JR-20 JR-20
  • JR-20 JR-20
  • JR-20
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 18X8,5 ET: 25-40 18X9,5 ET: 20-40 19X8,5 ET: 20-40 19X9,5 ET: 20-40 19X11 ET: 25-35 20X8,5 ET: 20-40 20X10…
  • Read More
 • JR-21 JR-21
  • JR-21 JR-21
  • JR-21
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 17X7 ET: 25-40 17X8 ET: 25-35 17X9 ET:20, 25-35 18X8,5 ET: 20-40 18X9,5 ET: 20-40 19X8,5 ET: 20-40 19X9,5…
  • Read More
 • JR-22 JR-22
  • JR-22 JR-22
  • JR-22
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 17X7 ET: 25, 35-40 17X8 ET: 25-35 18X7,5 ET: 35-42 18X8,5 ET: 20-40 18X9,5 ET: 20-40 19X8,5 ET: 20-40…
  • Read More
 • JR-23 JR-23
  • JR-23 JR-23
  • JR-23
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 16X7 ET:20-45 16X8 ET:20-45 16X9 ET:20-35 17X8 ET:20-45 18X8 ET:30-45 18X8,5 ET:25-45 18X9,5 ET:25-42 19X8,5 ET:20-50 19X9,5 ET:20-48 20X8,5…
  • Read More
 • JR-24 JR-24
  • JR-24 JR-24
  • JR-24
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 18X8,5 ET:25-32, 38, 40-45 18X9,5 ET:25-32, 40-45 19X8,5 ET:20-40 19X9,5 ET:20-40 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ MATT BLACK SILVER MACHINED  
  • Read More
 • JR-25 JR-25
  • JR-25 JR-25
  • JR-25
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 18X8,5 ET:20-40 18X9,5 ET:20-40 19X8,5 ET:20-40 19X9,5 ET:20-40 19X11 ET:20-40 20X8,5 ET:20-40 20X10 ET:20-40 20X11 ET:20-40 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ BRONZE…
  • Read More
 • JR-26 JR-26
  • JR-26 JR-26
  • JR-26
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15X8  ET:5,15,25 16X8  ET:10-30 16X9  ET:0-25 17X8  ET:20-35 17X9  ET:20-35 17X10  ET:0-25 18Χ8,5  ΕΤ:20-40 18Χ9,5  ΕΤ:20-40 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ SILVER…
  • Read More
 • JR-27 JR-27
  • JR-27 JR-27
  • JR-27
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 18Χ8,5  ΕΤ:20-40 18Χ9,5  ΕΤ:20-40 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ SILVER MACHINED GLOSSY BLACK  
  • Read More
 • JR-28 JR-28
  • JR-28 JR-28
  • JR-28
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 17Χ8  ΕΤ:25-40 18Χ8,5  ΕΤ:20-40 18Χ9,5  ΕΤ:20-40 19Χ8,5  ΕΤ:20-40 19Χ9,5  ΕΤ:20-40 19Χ10,5  ΕΤ:20-40 20Χ8,5  ΕΤ:20-40 20Χ10  ΕΤ:20-40 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ HYPER…
  • Read More
 • JR-29 JR-29
  • JR-29 JR-29
  • JR-29
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15Χ7  ΕΤ:20-35 15X8  ΕΤ:28 16Χ7  ΕΤ:20-40 16Χ8  ΕΤ:20-28 17Χ7   ΕΤ:20-40 17Χ8  ΕΤ:20-35 17Χ9  ΕΤ:20-35 18Χ8,5  ΕΤ:20-40 18Χ9,5  ΕΤ:20-40 18Χ10,5 …
  • Read More
 • JR-3 JR-3
  • JR-3 JR-3
  • JR-3
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15X7 ET:25, 35, 40 15X8 ET:25 16X7 ET:25, 40 16X8 ET:25 17X7 ET:25, 40 17X8 ET:25, 40 17X9 ET:20,…
  • Read More
 • JR-30 JR-30
  • JR-30 JR-30
  • JR-30
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 18Χ8,5  ΕΤ:20-40 18Χ9,5  ΕΤ:20-40 19Χ8,5  ΕΤ:20-40 19Χ9,5  ΕΤ:20-40 19Χ11   ΕΤ:15-40 20Χ8,5  ΕΤ:20-40 20Χ10  ΕΤ:20-40 20Χ11  ΕΤ:20-50 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ HYPER…
  • Read More
 • JR-31 JR-31
  • JR-31 JR-31
  • JR-31
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15X7,5  ΕΤ:20 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ GOLD BLACK MACHINED  
  • Read More
 • JR-5 JR-5
  • JR-5 JR-5
  • JR-5
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15X7 ET:35 15X8 ET:28 16X7 ET:30 17X7,5 ET:35 17X8,5 ET:35 17X9,5 ET:25, 35 18X8 ET: 35 18X9,5 ET: 22,…
  • Read More
 • JR-6 JR-6
  • JR-6 JR-6
  • JR-6
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15X7 ET:20-35 15X8 ET:5, 15, 25 16X7 ET:20-35 16X8 ET:10-30 16X9 ET:0-20 17X8 ET:20-35 17X9 ET:20-35 17X10 ET:0-20 18X8,5…
  • Read More
 • JR-7 JR-7
  • JR-7 JR-7
  • JR-7
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15X7 ET:38 15X8 ET:35 16X7 ET:38, 40 17X7,5 ET:42 17X8 ET:35 17X9 ET:35 18X8 ET:35 18X9 ET:35 18X9,5 ET:…
  • Read More
 • JR-9 JR-9
  • JR-9 JR-9
  • JR-9
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15X7 ET:20 15X8 ET:15, 20 15X9 ET:10 16X7,5 ET:25 16X8 ET:25 16X9 ET:20 17X7,5 ET:20, 25, 30 17X8,5 ET:20-35…
  • Read More
 • JR-X1 JR-X1
  • JR-X1 JR-X1
  • JR-X1
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 17X8 ET:20 18X8 ET:20 20X9 ET:20 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ MATT BLACK
  • Read More
 • JR-X2 JR-X2
  • JR-X2 JR-X2
  • JR-X2
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 17X8 ET:20 18X8 ET:20 20X9 ET:20 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ MATT BLACK
  • Read More
 • JR-X3 JR-X3
  • JR-X3 JR-X3
  • JR-X3
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 17X8,5 ET:20 18X9 ET:20 20X9,5 ET:20 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ MATT BLACK
  • Read More
 • JR-X4 JR-X4
  • JR-X4 JR-X4
  • JR-X4
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 16X9 ET:0 17X8,5 ET:20-35 18X9 ET:0-20 20X9 ET:0-25 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ MATT BLACK
  • Read More
 • JR-X5 JR-X5
  • JR-X5 JR-X5
  • JR-X5
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 18X9 ET:20 20X9 ET:25 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ MATT BLACK
  • Read More
 • JR-X6 JR-X6
  • JR-X6 JR-X6
  • JR-X6
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 18X9 ET:25 20X9,5 ET:25 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ MATT BLACK
  • Read More
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ